livetmedGud.blogg.se

Här, på denna bloggen, vill jag presentera den kristna tron.Och jag vill ha bibeln i centrum, jag tror fullt och fast på att det är just bibeln en kristen skall ha som sin källa.. Har du frågor, eller funderar på nåt, får du mer än gärna fråga... Svarar så gott jag kan...

Vi är inga apor !

Kategori: Ateism/evolutionsteorin

                                                         
                                                                           

                                                                     
                                                                                    
Evolutionsteorin är inte  vetenskaplig bevisat ! Det är endast en teori ....Jag tror att man fått in detta med "modersmjölken" så att säga, att man accepterar det som sanning, utan att ens fundera över andra möjligheter till jordens uppkomst ! Det har ju, inte minst i våra läroböcker / media framställts som en "sanning" så länge, att man knappt ifrågsätter det ! 
OM jorden blev skapat av en personlig Gud, måste man på nåt sätt ta ställning till denna Gud....Svårt att vara helt neutral då. Våga ifrågasätta gamla föreställningar och "teorier" , våga åtminstone tänka tanken att det kan finnas en Gud !     
 
 
Följande är lånad från sajten "bibelFokus.se"   :
 

"Stödet för evolutionstron sviktar
Winston Churchill har sagt: ”lögnen hinner springa två varv runt jorden, innan sanningen ens kommit ur sängen och fått på sig byxorna”. Precis så känner jag att det har varit väldigt länge nu när det gäller evolutionstron (utvecklingsläran) och skapelsetron (kreationismen). Men nu är det dags att vi skapelsetroende drar på oss kläderna och ställer oss upp och begär ordet!

Någon beskrev "evolutionssagan" så här: "För 40 miljarder år sedan exploderade ingenting och detta gav upphov till universum. På jorden regnade det på bergen och regnvattnet blev en soppa. Blixt och dunder och solsken tillförde energi så att proteiner bildades. Ur dessa uppstod bakterier och senare grodor som till slut utvecklades till prinsar."

Självklart har denna vetenskapens saga och hypotes om evolution aldrig bevisats vara sann. Den är fortfarande bara en stor mix av olika gissningar parade med olika observationer i naturen. Ju längre vetenskapsmännen söker sig in i celler, DNA och molekyler, ju mindre talar upptäckterna till evolutionshypotesens fördel. På samma sätt är det när vetenskapsmännen försöker förstå sig på universum. Sanningen är faktiskt den, att allt fler forskare världen över inser att världen är så komplex, att den inte kan ha blivit till genom slumpartad evolution och naturligt urval. Allt fler begriper att det måste finnas en intelligent Designer bakom alltsammans. Och ju mer fakta som läggs fram på bordet, ju mer talar fakta till skapelsetrons fördel. Många tror att det är tvärtom: att forskarna nu bevisat evolutionen. Men så är det inte. Forskarna börjar alltså få vittring på Gud! För den som söker sanninen om detta, är det inte på något sätt farligt att samla in fakta och forskningsresultat och försöka bilda sig en egen uppfattning – om man nu inte är ute efter att bli stärkt i sin evolutionstro (för det är också en tro). Nej, för en skapelsetroende är det rent utav upplyftande!

--------------------------------------------------------------------------------- 

                        

Kommentera inlägget här: