livetmedGud.blogg.se

Här, på denna bloggen, vill jag presentera den kristna tron.Och jag vill ha bibeln i centrum, jag tror fullt och fast på att det är just bibeln en kristen skall ha som sin källa.. Har du frågor, eller funderar på nåt, får du mer än gärna fråga... Svarar så gott jag kan...

Kom hem....

Kategori: Musik

 
Jesus kallar på alla människor i dag, alla som inte känner honom.
Människans rätta plats är hos honom som har skapat henne, till gemenskap med sej själv..Han vill förlåta, frälsa och upprätta.Det spelar ingen roll vem, eller vad, du är....Spelar ingen roll vad du har med dej i baggaget;
Du är högt älskat av Gud !
 

 
 

Vad är kärlek ?

Kategori: Frälsningen, Musik

 
Det största beviset för kärlek, är när Jesus gav sitt liv för dej, och mej, på Golgata kors.För att sona alla människors synder..Gud är helig..alla människor har brutit mot hans lag ( budorden ) som han satte för männniskorna att leva efter.Ingen kunde, eller kan, leva 100% efter dem.Dock är det just detta som krävs för att en människa skulle kunna omgås med den högsta...
Därför sändte Gud sin son, Jesus Kristus, för att leva detta liv, som egentligen alla människor borde leva..Han levde det i vårt ställe.Och på korset hängde alla människors synder där med honom! Där blev synden betalad för! Med Guds sons blod...
Det är bortkastad tid för en människa, att försöka att blidka Gud med sina gärningar! Ingen religion, med dess ritualer och krav, kan ta dej till himlen när du dör! Inget eget strävande kan göra det!
 
Jesus säger :"Jag är vägen, sanningen och livet.Ingen kommer till fadern utan genom mej! " Joh.14.6
 
Några ord om den kärleken, som är störst av allt.Den enda som kommer att bestå i all evighet :
 
"Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem."  Rom.3.23-24
 
"Ty så högt älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom icke skall gå förlorad utan ha evigt liv." Johannes 3:16
 
"Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare." Romarbrevet 5:8
 
"Om än ber­gen rub­bas och höjder­na vack­lar, skall min tro­het mot dig in­te rub­bas
och mitt fredsförbund in­te vack­la,säger han som äls­kar dig, Her­ren." Jesaja  54
 
"Så up­pen­ba­ra­des Guds kärlek hos oss: han sände sin en­de son till värl­den för att vi skul­le få liv ge­nom ho­nom. Det­ta är kärle­ken: in­te att vi har äls­kat Gud ut­an att han har äls­kat oss och sänt sin son som förso­nings­of­fer för våra syn­der."  1.Joh.4
 

Evangeliet...

Kategori: Frälsningen, Musik

 
Religion --> människans försök att nå Gud , genom vad hon själv kan åstadkomma !
Kristendom --> Gud, i Jesus Kristus kom ned till människan.
 
"Jesus sa : Jag är vägen sanningen och livet .Ingen kommer till fadern utan genom mej ."
 Joh.14.6
 
Det finns ingen frälsning hos någon annan än hos Jesus. Alla människor behöver honom..Du som förnekar honom, just du behöver honom! Du som är fast i en annan religion, du behöver honom..! Du som tycker att ditt liv fungerar utmärkt utan honom, du behöver honom!
Han kom för att frälsa det som var förlorat, dvs.hela mänskligheten!
bloggping