livetmedGud.blogg.se

Här, på denna bloggen, vill jag presentera den kristna tron.Och jag vill ha bibeln i centrum, jag tror fullt och fast på att det är just bibeln en kristen skall ha som sin källa.. Har du frågor, eller funderar på nåt, får du mer än gärna fråga... Svarar så gott jag kan...

Lite fniss......! ;)

Kategori: Humor

        
 
       
 
      
 
     
 
              

Bevis?

Kategori: Frälsningen

Många människor säger sej vilja ha nåt slags "bevis" på att Gud existerar, innan de eventuellt kan tänka sej att tro på honom.
Men det är inte så det fungerar.Det är GUD som har satt upp "spelreglerna" för det kristna livet,det kan inte VI göra.
Tron på Gud går emot människans förstånd...Människan vill SE och FÖRSTÅ saker och ting, innnan hon kan tro på det. Men, men Gud är det tvärt om...Våga TRO på Gud, så vill han visa dej vem, och hurdan han är.Han har gjort på detta sättet, för att ingen människa skall kunna berömma sej själva...Utan, vi skall FÖRSTÅ att ALL ära tillhör Gud...
Gud är så mycket större än en människas intellekt....En människa kan tro att hon är sååå smart, och kan allting.Men, inför Gud väger detta lätt..
 
"Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft till frälsning. Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap?  Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. "   1.Kor.18-22
 

Jag behöver dej....

Kategori: Gud

 
Jag vill dela med mej av denna sången till dej...Den är underbart vacker! 
Den handlar om människans behov av nån som är större än henne själv.
En människa kansje tycker det går så bra utan nån Gud, hon behöver inte denna "sagan,hon vet minsann bättre än att tro på nåt sådant". Hon kansje tycker att tro på Gud, ja, det är för den svaga människan..Den som "inte vet bättre".

"Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud -- ja, det som ingenting var -- för att han skulle göra det till intet, som någonting var." 1.Kor.1.28.
 
"När jag är  svag, då är jag stärk"   2.Kor.12.10
 
Det är inte ett tecken på svaghet att tro på  Gud, att tro på Jesus. Nej  !  När vi inser vår  svaghet, vår  bristfällighet inför honom, vår synd...Ja, då fyller han oss med SIN kraft !  Det är vi blir värkligen stärka! Vi blir stärka i HANS kraft...Då har vi helelr ingenting att berömma oss över! Då blir vi ödmjuka och tacksamma till vår skapare.
Det är ju faktisk så, att Gud är Gud ! Vi männniskor däremot, är svaga, vi kan aldrig mäta oss med honom..Vare sej i styrka, helighet, eller nåt annat.Vi kan aldrig nå upp till hans moraliska krav som han har på en människa..Dessa kraven uppfylde Jesus, när han dog i ditt och mitt ställe, på korset!
Det var för DEJ PERSONLIGEN han hängde där...
Ser vi, i djupet av våra hjärtan att detta är sanningen, ja, då blir vi Guds barn !
 
"Åt alla dem som tog emot honom ( Jesus ) gav han (Gud ) rätt att bli Guds barn.
 Åt dem som tror på hans namn." Joh.1.12
 
Förlita dej inte på din egen styrka att klara av livet....Förlita dej inte på att din egen godhet / snällhet räcker för att ta dej till himlen en dag.Det är inte nog, det blir aldrig nog...Det enda som "duger" inför en helig Gud är Jesu offer för dej och för mej.
 
"Jesus sa: Jag är vägen, sanningen och livet.Ingen kommer till fadern utan genom mej." Joh.14..6
 
Våga vara svag..Inför Gud..Sök honom, be till honom med dina egna ord. Inga tjusiga nerskrivna böner behövs.Gud vet vad du tänker, vad du vill säga, innan ett ord har nått dina läppar. Han stöter aldrig bort en människa som kommer till honom..
Guds styrka har lyft mej genom livets många prövningar..Jag har aldrig varit en stärk människa inom nåt område i livet. Men, Gud är stärk, för mej...Jag får luta mej mot honom..Som älskar mej..Som aldrig lämnar mej.
               
 

 
bloggping