livetmedGud.blogg.se

Här, på denna bloggen, vill jag presentera den kristna tron.Och jag vill ha bibeln i centrum, jag tror fullt och fast på att det är just bibeln en kristen skall ha som sin källa.. Har du frågor, eller funderar på nåt, får du mer än gärna fråga... Svarar så gott jag kan...

Ingen kristendom utan Jesus !

Kategori: Frälsningen, Gud

Det finns ingen sann kristendom utan Jesus ! Ingen människa kan tro på Gud, inte tro på Jesus,
men endå kalla sej en  kristen, anse sej vara en sådan...
Det räcker inte med att tro på en "gud" .Det gör många, många människor.För att vara en kristen, behöver
du tro på detta ordet, som bibeln säger:
 
"Jesuus  sa; jag är vägen, sanningen och livet.Ingen kommer till fadern (Gud) utan genom mej"
  Joh.14.6

Altså kommer du inte till den levande Guden, himlens och jordens skapare, genom att tro att det kansje
finns "nåt" mera än det mänskliga sinnet kan förstå.Du kan se på skapelsen, naturen, och genom det förstå att det måste finnas nån som står bakom detta!
Men denna insikten är ingen insikt som frälser dej.
 
För att bli frälst, behöver du inse att du är förlorat utan Jesus  Kristus, du behöver Hans frälsning!
 
I bibeln står det så här :   ( mina tillägg inom parantes..)

"Ni som var döda på grund av era överträdelser ( vi var skillda från Gud pga.våra synder.) och er oomskurna natur ( dvs.vi var icke kristna ), också er har han gjort levande med Kristus ( vi kan nu komma till Gud ). Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev ( våra synder ) som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. ( Jesus betalade alla människors synd )" Koll.2.14
 
Så, bibeln lär att en  människa utan Kristus är förlorat..Hon behöver se detta i sitt hjärta, inse sitt behov av Jesus.
Jesus är ingen del av det "andliga smörgåsbord" som dukas upp lite överallt i samhället i dag!
Nej ! Han är den som dog för dej, för att du skulle få leva. Den människa som förkastar detta, hon måste själv stå
till svar inför Gud för sina synder en dag..
Men, Gud älskade människan så mycket att ha gav sin enfödde son för henne..
 
 
                        
 
 

Utvecklingsläran avslöjad !

Kategori: Ateism/evolutionsteorin

1382008668-0891_02.gif 47634 byte.
1382008668-0891_03.gif 53625 byte.
1382008668-0891_04.gif 44625 byte.
1382008669-0891_05.gif 43292 byte.
1382008669-0891_06.gif 51301 byte.
1382008669-0891_07.gif 46271 byte.
1382008669-0891_08.gif 52444 byte.
1382008669-0891_09.gif 43620 byte.
1382008669-0891_10.gif 45356 byte.
1382008669-0891_11.gif 48225 byte.
1382008669-0891_12.gif 41691 byte.
1382008669-0891_13.gif 39519 byte.
1382008669-0891_14.gif 55189 byte.
1382008669-0891_15.gif 61860 byte.
1382008669-0891_16.gif 45991 byte.
1382008669-0891_17.gif 52118 byte.
1382008669-0891_18.gif 52354 byte.
1382008669-0891_19.gif 46465 byte.
1382008669-0891_21.gif 55887 byte.
1382008669-0891_22.gif 59853 byte.
 

Evolution??

Kategori: Ateism/evolutionsteorin

Reptilens guide till att bli en fågel – 20 enkla steg

 

Mina damer och herrar! Här följer ett exklusivt referat av boken som var en riktig bestseller under kritaperioden:

Reptilens guide till att bli en fågel – 20+ enkla steg

 1. Förläng dina armarna ordentligt för att bilda vingar.
 2. Gör kroppen strömlinjeformad så att luftströmmar kan uppstå när dina vingar slår mot den.
 3. Ändra vingarnas form så att de kan ge lyftkraft.
 4. Gör alla skelettben lättare,
  och gör skallbenet tunnare.
 5. Fyll kroppen (inklusive skelett) med luftfickor.
 6. Förbind luftfickorna och hålrum i kroppen
  med lungorna för snabb respiration.
 7. Fixa så att in- och utandning koordineras
  med vingslagen.
 8. Öka hjärtrytmen och ämnesomsättningen.
 9. Bygg om hjärtat från tre till fyra kammare.
 10. Förläng utväxter från skinnet för att bilda vingpennor.
 11. På vingpennorna: utveckla ett tunt, starkt material med en tvättsvampliknande insida.
 12. Platta ut övre delen av vingpennorna.
 13. Bilda förgreningar av fanstrålar och små bistrålar som kan haka i varandra likt kardborrband.
 14. Bilda mjukare konturfjädrar och dunfjädrar (för värme).
 15. Gör synen skarpare så att du kan se föremål från ett större avstånd.
 16. Utveckla samtidigt ögonen så att de snabbt kan ställa om sig för seende på nära håll.
 17. Omforma dina tänder och ditt käkben till en tunn och lätt näbb.
 18. Ändra matsmältningsprocessen så att svalda stenar kan malas sönder maten i en muskelmage.
 19. Öka hjärnans volym i förhållande till kroppen.
 20. Byt ut nervceller i hjärnan så att ett nytt nervsystem kan utvecklas.
 21. Utveckla helt nya vanor, beteenden och instinkter (t ex lär dig bygga bon och navigera till rätt platser vid rätt årstid).

Följ dessa enkla steg så kommer du att bli en fullfjädrad fågel – på nolltid!

Naturligtvis tror inte evolutionsbiologerna att reptilerna själva kunnat göra något för att styra sin utveckling till fåglar. Faktiskt tror de inte att denna utveckling styrts överhuvudtaget. Istället antar man att det var slumpmässiga mutationer (tryckfel i DNA) kombinerat med naturligt urval (som inte kan se vilka tryckfel som eventuellt skulle kunna bli till något användbart i framtiden, utan bara selektera baserat på individens förmåga att fortplanta sig bättre än andra individer).

Listan ovan är en kortfattad lista över sådana genetiska förbättringar som måste ha ägt rum i fåglarnas evolution. Att detta är högst osannolikt – det löser evolutionsbiologerna med att ge denna utveckling tillräckligt med tid. Att en lång utvecklingstid borde leda till många fler fossila mellanformer att studera (men att inga finns) – det förklarar man med att det inte är så stor sannolikhet att fågelfossil bevaras.

Man har inte ens i teorin lyckats räkna ut hur fåglarnas evolution skulle kunna gått till – hur tänkta mellanformer skulle kunna sett ut och fungera anatomiskt och hur de stegvis skulle kunna förändrats.

Men detta tycks inte hindra vissa från att proklamera att evolutionsteorin är ett ”bevisat faktum”. ;)

källa: http://newtonbloggen.wordpress.com/2012/02/10/reptilens-guide/   

(citat slut.)

"”Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem.Ty alltsedan världens    skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga.”  ( Romarbrevet. )

" Dåren säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud." - Ps 53

Altså; skapelsen vittnar om att det finns en Gud !  Det kan inte förnekas, om man är ärlig i sitt hjärta.Varför  "kämpa emot" honom?  Det är ganska meningslöst att göra det..

 

                              

bloggping