livetmedGud.blogg.se

Här, på denna bloggen, vill jag presentera den kristna tron.Och jag vill ha bibeln i centrum, jag tror fullt och fast på att det är just bibeln en kristen skall ha som sin källa.. Har du frågor, eller funderar på nåt, får du mer än gärna fråga... Svarar så gott jag kan...

Ingen kristendom utan Jesus !

Kategori: Frälsningen, Gud

Det finns ingen sann kristendom utan Jesus ! Ingen människa kan tro på Gud, inte tro på Jesus,
men endå kalla sej en  kristen, anse sej vara en sådan...
Det räcker inte med att tro på en "gud" .Det gör många, många människor.För att vara en kristen, behöver
du tro på detta ordet, som bibeln säger:
 
"Jesuus  sa; jag är vägen, sanningen och livet.Ingen kommer till fadern (Gud) utan genom mej"
  Joh.14.6

Altså kommer du inte till den levande Guden, himlens och jordens skapare, genom att tro att det kansje
finns "nåt" mera än det mänskliga sinnet kan förstå.Du kan se på skapelsen, naturen, och genom det förstå att det måste finnas nån som står bakom detta!
Men denna insikten är ingen insikt som frälser dej.
 
För att bli frälst, behöver du inse att du är förlorat utan Jesus  Kristus, du behöver Hans frälsning!
 
I bibeln står det så här :   ( mina tillägg inom parantes..)

"Ni som var döda på grund av era överträdelser ( vi var skillda från Gud pga.våra synder.) och er oomskurna natur ( dvs.vi var icke kristna ), också er har han gjort levande med Kristus ( vi kan nu komma till Gud ). Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev ( våra synder ) som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. ( Jesus betalade alla människors synd )" Koll.2.14
 
Så, bibeln lär att en  människa utan Kristus är förlorat..Hon behöver se detta i sitt hjärta, inse sitt behov av Jesus.
Jesus är ingen del av det "andliga smörgåsbord" som dukas upp lite överallt i samhället i dag!
Nej ! Han är den som dog för dej, för att du skulle få leva. Den människa som förkastar detta, hon måste själv stå
till svar inför Gud för sina synder en dag..
Men, Gud älskade människan så mycket att ha gav sin enfödde son för henne..
 
 
                        
 
 

Vad skulle det innebära.....

Kategori: Gud

Vad skulle det innebära för dej, om Gud fanns? På vilket sätt skulle det påverka ditt liv, tror du?
Tror du det skulle påverka det negativet eller positivt?
Livet med Gud, livet som en kristen, är inte en dans på rosor, det handlar inte om det.Jag vet att en del predikar att så  är fallet, men det stämmr inte.En kristen lever i världen som alla andra människor gör, dock med en stor skillnad: Hon har en källa att ösa av, en källa som aldrig någonsin sinar! Den källan är Gud själv....Han är livets källa..Alllt liv utgår från Honom.Det började inte som en amöba i vattnet för trillioner år  sedan.Som evolutions-myten säger..Som man pepprar våra barn med, i landets skolor i dag.Där det presenterats som fakta, när det i själva verket endast  är en teori....En teori med lika mycket hål som en sweitserost..
Nej, livet kommer från Gud, som är alltings ursprung..
 
"Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus se vi ljus."  Psalm.36.9

 
Gud är den som skapat dej, den som vill ha dej, den som sätter ett mycket stort värde på dej.Oberoende av vad andra  människor kansje har sagt om dej, så ÄR du värdefull! SÅ värdefull att Gud gav sin enda son för dej, för att dö i ditt ställe, för att allting som skilde dej och honom åt skulle utplånas..
Gud ser på dej med kärlek...Med längtan.Han längtar efter att du skall lägga ner alla försvarsmekanismer som du har, allt som hindrar dej från att tro på honom.Alla intelektuella spärrar, all högmod, som säger att DU minsann klarar dej utan nån Gud.
Vet du, det gör du inte! Du klarar dej inte utan honom, det gör ingen människa på denna jord..ALLA måste en gång ta ställning till honom, till Jesus Kristus....Det gör man om man förnekar honom också...Då tar man också ställning.
Kära människa, våga tro att han finns.Våga lita på att han möter den människa som ärligt längtar efter honom, som VILL veta om han finns eller inte.Be att "Om du finns Gud, hjälp mej tro..."   Han svarar på en sådan bön..
Man lär känna hurdan Gud är, genom Jesus Kristus, som kom  för att visa oss vem Gud är.
 
"Ingen har någonsin sett Gud; den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte, han har kungjort vad Gud är."
Joh.1.18

 

Jag behöver dej....

Kategori: Gud

 
Jag vill dela med mej av denna sången till dej...Den är underbart vacker! 
Den handlar om människans behov av nån som är större än henne själv.
En människa kansje tycker det går så bra utan nån Gud, hon behöver inte denna "sagan,hon vet minsann bättre än att tro på nåt sådant". Hon kansje tycker att tro på Gud, ja, det är för den svaga människan..Den som "inte vet bättre".

"Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud -- ja, det som ingenting var -- för att han skulle göra det till intet, som någonting var." 1.Kor.1.28.
 
"När jag är  svag, då är jag stärk"   2.Kor.12.10
 
Det är inte ett tecken på svaghet att tro på  Gud, att tro på Jesus. Nej  !  När vi inser vår  svaghet, vår  bristfällighet inför honom, vår synd...Ja, då fyller han oss med SIN kraft !  Det är vi blir värkligen stärka! Vi blir stärka i HANS kraft...Då har vi helelr ingenting att berömma oss över! Då blir vi ödmjuka och tacksamma till vår skapare.
Det är ju faktisk så, att Gud är Gud ! Vi männniskor däremot, är svaga, vi kan aldrig mäta oss med honom..Vare sej i styrka, helighet, eller nåt annat.Vi kan aldrig nå upp till hans moraliska krav som han har på en människa..Dessa kraven uppfylde Jesus, när han dog i ditt och mitt ställe, på korset!
Det var för DEJ PERSONLIGEN han hängde där...
Ser vi, i djupet av våra hjärtan att detta är sanningen, ja, då blir vi Guds barn !
 
"Åt alla dem som tog emot honom ( Jesus ) gav han (Gud ) rätt att bli Guds barn.
 Åt dem som tror på hans namn." Joh.1.12
 
Förlita dej inte på din egen styrka att klara av livet....Förlita dej inte på att din egen godhet / snällhet räcker för att ta dej till himlen en dag.Det är inte nog, det blir aldrig nog...Det enda som "duger" inför en helig Gud är Jesu offer för dej och för mej.
 
"Jesus sa: Jag är vägen, sanningen och livet.Ingen kommer till fadern utan genom mej." Joh.14..6
 
Våga vara svag..Inför Gud..Sök honom, be till honom med dina egna ord. Inga tjusiga nerskrivna böner behövs.Gud vet vad du tänker, vad du vill säga, innan ett ord har nått dina läppar. Han stöter aldrig bort en människa som kommer till honom..
Guds styrka har lyft mej genom livets många prövningar..Jag har aldrig varit en stärk människa inom nåt område i livet. Men, Gud är stärk, för mej...Jag får luta mej mot honom..Som älskar mej..Som aldrig lämnar mej.
               
 

 
bloggping