livetmedGud.blogg.se

Här, på denna bloggen, vill jag presentera den kristna tron.Och jag vill ha bibeln i centrum, jag tror fullt och fast på att det är just bibeln en kristen skall ha som sin källa.. Har du frågor, eller funderar på nåt, får du mer än gärna fråga... Svarar så gott jag kan...

Gud är nära...

Kategori: Kristen tro

                                         
Gud är inte en "känsla", han är inte en diffus "andlig dimma" nån stans lååångt borta från oss! 
Så långt borta att vi aldrig kan nå honom..
Saker i våra liv kan hindra oss från att uppleva, och tro, att Gud är nära oss,dvs.det är synden som skiljer en människa från Gud :
 
"Se Herrens arm är inte för kort, så att han ej kan frälsa, och hans öra är inte tillslutet, så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, och era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er." (Jesaja 59:1-2)
 
En kristen kan ju uppleva att Gud har lämnat henne ( hennes känslor säger så, fast det inte är sanningen) , när hon har synd i sitt liv, som hon kansje inte vill göra upp med, och bekänna inför Gud...För en människa som inte vill tro på Jesus alls, står hennes synder mellan henne och Gud.
 
 
Gud är en levande värklighet, han är nära....
 
"Han inte är långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till.."  Appg.17.27
 
"HERREN är nära alla dem som åkalla honom, alla dem som åkalla honom uppriktigt."  Ps.145.18
 

                              
                               

"Har religionen hjälpt dej?"

Kategori: Kristen tro

Detta synsättet kan man iblandt möta hos en del männniskor.De undrar altså om "detta med Gud" har varit värt att "testa"...Som om det endast vore nån man slänger bort  ifall det inte skulle fungera....
Jag är kristen av en enda anledning; jag tror att bibelns budskap är sanningen, jag är övertygad om det.Det finns liksom inget annat att gå till, ingen annan än Gud, ingen "reservplan".  :)
Kristendomen var inget jag liksom bara testade, för att "se om det var nåt för mej."  Kommer man til Gud med inställningen att "jag ger dej en chans, Gud, att visa vad du går för", är man helt fel ute!  Man blir inte en kristen, man söker inte Gud, för att man skall "testa" det..( man har liksom bakdörren öppen, ifall det inte var nåt att ha...)
Nej, man kommer till Gud av denna enkla anledningen: Man behöver honom. Man behöver hans frälsning, man inser att utan den, utan frälsningen genom Jesus, är man förlorad !  Man vet i sitt hjärta detta..
Jag har aldrg mött en kristen människa som ångrar att hon gav sitt liv till Gud !  Jag har själv, trots mycket svårigheter, aldrig ångrat det en enda dag .
Gud tar nämligen inget ifrån oss, när vi blir hans barn!  "Jesus sade: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd." (ett innehållsrikt och meningsfullt liv) Johannes 10:10  Han gör inte livet tråkigt och glädjelöst...Han slänger inte på oss en tjock syndakatalog, som vi måste plugga utantill...Nej, han är inte sådan.När Gud vill förändra våra liv, för det vill han göra, manar han oss innifrån...Med kärlek, inte med en piska av fördömelse och fruktan!
En människa som inte tycker att hon behöver Gud, hon bedrar sej själva....

"Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud." Romarbrevet 3:23
 
Detta gäller den mest präktiga människa på denna jord.Det gäller den syndigaste människan också.Det gäller varenda en av oss.Vi kommer alla till korta inför Gud..Vi behöver alla hans nåd, som han ger oss genom Jesus
 
                     Nåd ---> oförtjänt gåva 
 
                   
                   Här är förhållandet till Gud brutet.
                   Då kan människan inte uppleva
                   Guds kärlek och mening
                   med sitt liv.              
 
 
                 
                        
                 Här är synden som skilde oss från
                 Gud förlåten, och människan får
                 uppleva Guds kärlek och mening
                 med sitt liv
      
                               

Krav på Gud ?

Kategori: Kristen tro


 
En del människor tycker att dem kan ställa "krav" på Gud....Kansje inte alldeles medvetet alla gånger..
Ungefär så här "Jag tycker att Gud borde göra si och så i mitt liv, på det och det sättet...."  Vi har liksom redan räknat ut hur det skall gå till, vad vi anser är det rätta att göra, och vad vi anser oss "ha rätt till " i våra liv..
Gissa om jag själv har varit i detta diket mer än en  gång! :(
För ett dike är just vad det är !  Jag kan faktisk inte se ett enda ställe i bibeln, där vi har rätt att ställa "krav" på Gud, alltings skapare...Har vi en massa krav på hur vi tycker att saker och ting borde lösas, är risken stor att vi hamnar i bitterhet om det inte går såsom vi hade velat..Vi kan tex. aldrig påverka andra männniskor...
Jag upplevde, kan jag säga, mitt livs största prövning, för många år sedan, då min mamma valde att avsluta sitt eget liv.Jag hade bett och bett för henne, men endå skedde detta fruktansvärda!
Jag kunde inte begripa varför Gud inte grep in, och hindrade detta!  Till viss del förstår jag det fortfarande inte.Men, jag kan acceptera nu att  det skedde..Och jag hoppas och tror att hon är hemma hos Gud nu...
Det jag vill komma fram till är detta: Vi har aldrig "rätt" att få nått från Gud...Det vi endå får från honom, det får vi endast pga.nåd !  Vilka är vi, som tror att vi kan ställa "krav" på  en allsmäktig Gud , som har skapat himmel och jord, och allting därpå ? Gud är inte skyldig oss nånting!
Gud är alltigenom helig, ren och upphöjt över allt som är synd och mörker hos människan..Den enda orsaken till att han vill och kan ha gemenskapp med oss, är genom att Jesus Kristus har betalat för synden som hindrade gemenskapen... Vi behöver be Gud om ödmjuka hjärtan ! Vi behöver inse att han inte är nån slags "tomte" som vi kan skriva långa önskelister till..Vi kan inte förvänta oss att han uppfylller vår minsta lilla själviska önskan...
 
Så här säger bibeln om bön :  ( det finns mycket mer än just dessa bibelorden....)
 
"Han säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag." 2.Kor.6.2
( altså, vi kan inte diktera när saker skall ske....)
 
"Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss" 1.Joh.5.14
( är det vi ber om efter Guds vilja?)
 
""Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det"   Matteus 6:8
( Vi får vad vi behöver, inte va vi "vill ha" )
 
 
" Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus."
Filipperbrevet 4:6-7
 
Vi behöver vara tacksamma mot vår skapare! Inte otacksamma och bittra....Lättere sagt än gjort, kansje.Men, jag har varit där jag också, det är inte lätt...Men, det går, Gud är vår hjälp, liksom i allt annat..

 
bloggping