livetmedGud.blogg.se

Här, på denna bloggen, vill jag presentera den kristna tron.Och jag vill ha bibeln i centrum, jag tror fullt och fast på att det är just bibeln en kristen skall ha som sin källa.. Har du frågor, eller funderar på nåt, får du mer än gärna fråga... Svarar så gott jag kan...

En frälsningsfråga

Kategori: Frälsningen

 

 

Ibland kan man möta frågan om det är en frälsningsfråga om man inte tror på att Jesus är Gud. Går det inte lika bra om man förnekar att han är Gud, men ändå bekänner honom sin Frälsare?

 

Men Bibeln är tydlig i att den som förnekar att Jesus är Gud förnekar därmed Jesus, och då står man utan Frälsare.  Vissa läror talar varmt om Jesus, så även i moderna newage-läror. Man tillskriver honom allt tänkbart gott, men inte att han skulle vara Gud. Likaså gör den sektliknande grupp som heter Messianska Föreningen Shalom (MFS).

 

Men Jesus säger så här om sig själv i Joh. 8:24 ”Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder."

Notera hur Jesus bekänner sig själv med en direkt anknytning till Gudsnamnet Jag Är.Den tidens fariseér och skriftlärda förstod också mycket väl att det var så Jesus talade om sig själv. Det var också den huvudsakliga anklagelsepunkten mot honom när man drev honom mot korsfästelsen; att han hade gjort sig själv till Gud. Poängen blir alltså att de som faktiskt kände skrifterna förstod att detta var vad Jesus menade och sa om sig själv, att Han är Gud och att Jesus menade att det dessutom är en direkt frälsningsfråga huruvida man tror och bekänner att Han ÄR Gud samt att man utan den tron och bekännelsen dör i sina synder. De förstod vad Jesus sa, de visste vad Skrifterna sa om den kommande Messias, men likväl ville de inte tro på Honom när Han kom.

 

Det är alltså en Frälsningsfråga att bekänna Jesus som Gud. Därför är det också så viktigt att försvara tron på Jesus som just GUD som blev sann Människa i Jesus, när den bekännelsen angrips från olika håll.

Källa : http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_88.html

 

Du klarar dej inte utan Jesus.

Kategori: Frälsningen

 
"Jesus sa: Jag är vägen, sanningen och livet.
  Ingen kommer till Fadern utan genom mej."    Joh.14.6
 
 
Ja, är det inte som så,att mycket av det vi anklagar Gud för att inte göra nåt åt, är det vi själva som ligger bakom?
På grund av människans egoism, hennes synd, ser världen ut som den gör i dag....
Kansje en del säger som så; att de kan inte tro på en Gud som tillåter allt detta. Vi borde istället titta på oss själva! Börja med oss själva! Se vår EGEN synd...Den som skiljer oss från Gud...
 
"Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet ( vi kan närma oss Gud ) som inte beror av Lagen( egna gärningar ) , men som Lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus.( Jesus bar den synd och straff som skillde oss alla från Gud"  )    Rom 3,21.     ( mitt tillägg inom parantes..)
 
Du människa, som förnekar Gud, Hans existens....Gud älskar dej faktisk!  Han sträcker ut sin hand till dej varje  dag, Han "bankar" på ditt hjärtas dörr, varje dag. Men, så mycket hindrar dej från att höra Honom.
Kanske detta livets rikedom, din egen "smarthet"..( Du anser dej vara för intelegent för att tro på en sådan saga...) Kansje du anser dej vara för dårlig för att närma dej Gud? Utmärkt! Det var dej Gud kom för , det var för dej Jesus dog! Han bara väntar på dej.
Oavsätt hinder;  Gud, himmelens och jordens skapare älskar dej..
 

Den dimmiga vägen

Kategori: Allmänt

En av filerna på väg mot förtappelse är den dimmiga vägen. Vi har alla farit fram på en dimmig väg. Man måste köra försiktigt för att man inte ser längre än 10 meter framför sig. 

Moderna västerländska ateister är människor som förnekar all kunskap om andliga sanningar. De säger att de inte vet vart vägen leder, eller så säger de trosvisst att vi alla är på samma väg. Livet handlar om att kroppen sakta bryts ner för att till sist upplösas i graven. Även om många ateister ofta är noga med alla trafikregler, man måste bete sig schysst mot sina medtrafikanter, man måste behandla alla lika och försöka leva ett gott liv, så förnekar man att det skulle finnas en transportstyrelse som står bakom alla trafikregler. Trots att det inte finns en transportstyrelse och inget vägverk, så förväntar man sig att alla medtrafikanter ska följa samma trafikregler.
 
Men anledningen till ateismen är att man inte vill ta ansvar för hur man förhåller sig trafikreglerna. Det är jobbigt att veta att någon kontrollerar alla trafikkameror.
 
Bibeln lär oss:
 
Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt.  Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar.” (Rom 1: 19 - 22)
 
Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk.” (Ps 19: 2)
 
De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem.” (Rom 2: 15)
 
En annan typ av trafikanter som färdas längs samma dimmiga väg är
agnostikerna. De säger inte att Gud inte finns, utan de säger att man inte kan veta om Gud finns, eller i bästa fall: ”Jag vet inte ifall Gud finns”.
 
Hur svarar man en agnostiker? Man svarar genom att fråga: "Hur vet du att man inte kan veta att Gud finns?" Jag vet att Gud finns.

Om en person satte sig i en bil på väg mot ett okänt mål, utan karta eller GPS, borde man inte tycka att det bästa vore att han stannade sin bil och bad någon annan om hjälp att hitta rätt?
 
Om du vet att Gud finns så har du goda skäl till detta. Hela skapelsen vittnar om Gud. Men inte bara skapelsen, utan också alla vägmärken. Vem har gett oss uppfattningen om rätt och fel? Ateister och agnostiker bara förutsätter att man skall leva ett moraliskt rättsinnigt. Men om man frågar varför, så kan de inte svara. Varför förutsätter vi att man ska behandla alla lika och visa kärlek och omtanke? Svaret är att Gud gett oss ett samvete.
 
Man måste inte kunna svara ateister och agnostiker. De kan lika lite bevisa att Gud inte finns, eller att man inte kan veta om Gud finns, som du kan bevisa Guds existens, just nu. I själva verket vet de redan om att Gud finns.
 
Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem.” (Rom 1: 19)
Men om man ändå vill ge ett svar för dem och sig själv, och inte kan lägga fram alla skäl och bevis, så kan man svara som den blindfödde mannen som blev botad av Jesus.

ett vet jag, att jag som var blind nu ser." (Joh 9: 25)
 
Det vill säga. Vi behöver inte kunna svara på alla filosofiska frågor. Men ett vet jag. Kristus är min Frälsare. Han har gett mig tro och i den vissheten vilar jag, och budskapet om honom vill jag föra vidare.
bloggping