livetmedGud.blogg.se

Här, på denna bloggen, vill jag presentera den kristna tron.Och jag vill ha bibeln i centrum, jag tror fullt och fast på att det är just bibeln en kristen skall ha som sin källa.. Har du frågor, eller funderar på nåt, får du mer än gärna fråga... Svarar så gott jag kan...

En dramatisk berättelse.....

Kategori: Frälsningen

 
 
Denna berättelse här ovan, är  ganska dramatisk och gripande.Det är dock en berättelse, men den ger en bra bild / förklaring av vad det var Gud egentligen gjorde för människorna, när han gav Jesus för oss..
Den förklarar Joh.3.16 på ett begripligt sätt.. Lyssna, du som vill höra, och ta till dej detta ordet:
                                            Han gjorde det för dej ! 
 

                         

Ähh, det duger?

Kategori: Allmänt

Är det någon av oss som har försökt göra något på egen hand som inte blev så bra som vi tänkt oss? Kanske man vill ändra på något hemma, eller laga en elektronisk apparat. 
 
Det är inte så få som försökt sig på att anlägga trädgårdar, renovera sina hem, lägga golv, sätta väggar, tapetsera och dra rör efter Martin Timmels hemmafixarprogram ”Äntligen hemma”. 
 
Det blir ju inte alltid så bra om det inte är en hantverkare, ett proffs på plats. Men det finns alltid glada amatörer som försöker, och om någon påpekar att den där väggen är sned och vind så utbrister man: ”Ähh..det duger!”. Men om rören läcker och det blåser in i huset och saker och ting rasar ihop, eller det blir fuktskador, ja, då tvingas man kanske till slut att ringa efter en hantverkare.
För många tar det emot att erkänna att man misslyckats. Man har ju gjort det själv, och vill inte vara beroende av andra. ”Ähh..det duger!”.

Är det inte så det ofta blir med våra liv?  När man ser tillbaka på sitt liv, så ser man en hel del misslyckanden. Man märker av rispor och revor i fasaden. Men så kommer tanken att man gjort så gott man kunnat. ”Ähh..det duger!”.
Vi glömmer att våra liv mäts med en annan måttstock. Det är  Gud som ser på våra liv. Om det handlade om våra liv, så skulle han säga: ”Nej, det duger inte alls”. Gud förväntar sig att vi skulle lyda hans lag fullkomligt. Har vi uppfyllt alla buden? Har vi motstått alla frestelser? Gud kommer inte att säga: ”Ähh..det duger!”.  Våra liv är projekt för evigheten, inga mänskliga renoveringsobjekt.
 
Gud är helig och till hans himmel kommer bara den som är helig. Det var därför Jesus kom till vår värld. Oftast talar vi om Jesus som tar straffet för våra synder. Han dog på korset som vår ställföreträdare.
Men Kristus är också ställföreträdare i en annan bemärkelse. Guds krav på lydnad gentemot människan står kvar, och Kristus måste göra just det där som vi misslyckades med att göra, lyda alla buden, och motstå alla frestelser. Jesus tar straffet i vårt ställe men han uppfyller också lagen i vårt ställe. Det är ungefär som den där hantverkaren som kommer efter våra misslyckade renoveringsprojekt, han forslar inte bara bort skräpet, han bygger upp ett helt nytt hus perfekt.
 
Skriften säger:
 
Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun.” (1 Petr. 2: 22)

ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna, och synd finns inte i honom.” (1 Joh. 3: 5)
 
när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt.” (Gal 4: 4-5)
 
 
 

Orättvist?

Kategori: Allmänt

Några människor kan inte förstå att man inte KAN påverka sin egen frälsning. Man kan inte påverka den på något som helst sätt! Dvs.inget man gör kan påverka den, i den ena eller den andra riktningen alls.
Detta kan kansje förklaras så här: Inga gärningar en människa gör, oavsätt hur goda och kärlekfulla dom är, ger henne nån slags "förtur" till himlen den dagen hon lämnar detta livet.Hennes goda gärningar är inte det som tar henne dit den  dagen..( det är inte fel att vara snäll, men det frälser dej inte).
En människa, som kansje levt hela sitt liv, gjort så godt hon kan, gjort rätt för sej på alla sätt och vis,varit god mot sina medmänniskor, men, hon har förnekat frälsningen genom Jesus Kristus.Hon har inte velat vara en kristen/ Guds barn. Den människan gärningar väger "lätt" inför Gud,den dagen hennes liv är slut. Dom tar henne inte till himlen!
Den enda som Gud frågar efter den dagen är : "Trodde du på min son, Jesus Kristus, tog du emot frälsningen jag erbjöd dej, som han betalade för med sitt eget blod?"  Han frågar inte efter vad godt du gjort för andra, hur snäll du varit, om du betalat dina räkningar och skött dej..
Gud är en helig Gud ! Han är 100% ren, skilt från all ondska och orenhet.Han kan inte ha gemenskap med sådant.Hans "krav" på människan var glasklar: han gav henne de tio budorden, dessa var det människan hade att leva efter.Självklart kunde ingen klara av detta..För att hon endast var en människa.Med synd och svagheter i sitt liv.För att kunna komma nära Gud, krävdes det att man levde efter dessa bud, hela tiden...Alla dygnets timmar.
Men, Gud älskade människan, han ville ha gemenskap med henne.Därför sendte han Jesus Kristus, som var den enda som kunne uppfylla  dessa budorden från Gud.
Och han utgav sej själv som ett syndoffer för alla männniskor, för alla  som tror.Det krävdes ett syndoffer! Därför att överträdelse av Guds bud var ett brott, som skulle straffas.( så är det ju i världen också, brott måste straffas)
 
"Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn"  Joh.3.16-18

Det är därför en människa som kansje levt hela livet i elände och brott, kan omvända sej till Jesus på sin dödsbädd, och gå direkt hem till Gud..
Detta kan göra en del rasande, och kalla Gud orättvis.Därför att man tycker att Gud borde räkna med alla våra goda gärningar också! Det gör han inte! Inte när det gäller just frälsningen.Vi kan som sagt inte påverka den i nån riktning.Det beror inte på nåt vi gör!  Det beror ENDAST på vad Jesus har gjort!

Guds förlåtelse är gränslös mot en ångrande människa som vänder sej till honom! Han förlåter "bättre" än vi människor gör..
Om detta gör oss arga, så bör vi tänka på en sak: VI förtjänar heller inte Guds nåd! Hur skulle vi kunna göra det? Gud kräver fullkomlighet..Om jag skall vara ärlig, vill jag helller möta en nådig Gud, än en Gud som är rättvis..Gud ger av sin nåd till alla som vill komma till honom, och bli frälsta!
 
Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av Lagen, men som Lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. rom.3.21.28
 
bloggping