livetmedGud.blogg.se

Här, på denna bloggen, vill jag presentera den kristna tron.Och jag vill ha bibeln i centrum, jag tror fullt och fast på att det är just bibeln en kristen skall ha som sin källa.. Har du frågor, eller funderar på nåt, får du mer än gärna fråga... Svarar så gott jag kan...

En frälsningsfråga

Kategori: Frälsningen

 

 

Ibland kan man möta frågan om det är en frälsningsfråga om man inte tror på att Jesus är Gud. Går det inte lika bra om man förnekar att han är Gud, men ändå bekänner honom sin Frälsare?

 

Men Bibeln är tydlig i att den som förnekar att Jesus är Gud förnekar därmed Jesus, och då står man utan Frälsare.  Vissa läror talar varmt om Jesus, så även i moderna newage-läror. Man tillskriver honom allt tänkbart gott, men inte att han skulle vara Gud. Likaså gör den sektliknande grupp som heter Messianska Föreningen Shalom (MFS).

 

Men Jesus säger så här om sig själv i Joh. 8:24 ”Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder."

Notera hur Jesus bekänner sig själv med en direkt anknytning till Gudsnamnet Jag Är.Den tidens fariseér och skriftlärda förstod också mycket väl att det var så Jesus talade om sig själv. Det var också den huvudsakliga anklagelsepunkten mot honom när man drev honom mot korsfästelsen; att han hade gjort sig själv till Gud. Poängen blir alltså att de som faktiskt kände skrifterna förstod att detta var vad Jesus menade och sa om sig själv, att Han är Gud och att Jesus menade att det dessutom är en direkt frälsningsfråga huruvida man tror och bekänner att Han ÄR Gud samt att man utan den tron och bekännelsen dör i sina synder. De förstod vad Jesus sa, de visste vad Skrifterna sa om den kommande Messias, men likväl ville de inte tro på Honom när Han kom.

 

Det är alltså en Frälsningsfråga att bekänna Jesus som Gud. Därför är det också så viktigt att försvara tron på Jesus som just GUD som blev sann Människa i Jesus, när den bekännelsen angrips från olika håll.

Källa : http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_88.html

 

Du klarar dej inte utan Jesus.

Kategori: Frälsningen

 
"Jesus sa: Jag är vägen, sanningen och livet.
  Ingen kommer till Fadern utan genom mej."    Joh.14.6
 
 
Ja, är det inte som så,att mycket av det vi anklagar Gud för att inte göra nåt åt, är det vi själva som ligger bakom?
På grund av människans egoism, hennes synd, ser världen ut som den gör i dag....
Kansje en del säger som så; att de kan inte tro på en Gud som tillåter allt detta. Vi borde istället titta på oss själva! Börja med oss själva! Se vår EGEN synd...Den som skiljer oss från Gud...
 
"Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet ( vi kan närma oss Gud ) som inte beror av Lagen( egna gärningar ) , men som Lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus.( Jesus bar den synd och straff som skillde oss alla från Gud"  )    Rom 3,21.     ( mitt tillägg inom parantes..)
 
Du människa, som förnekar Gud, Hans existens....Gud älskar dej faktisk!  Han sträcker ut sin hand till dej varje  dag, Han "bankar" på ditt hjärtas dörr, varje dag. Men, så mycket hindrar dej från att höra Honom.
Kanske detta livets rikedom, din egen "smarthet"..( Du anser dej vara för intelegent för att tro på en sådan saga...) Kansje du anser dej vara för dårlig för att närma dej Gud? Utmärkt! Det var dej Gud kom för , det var för dej Jesus dog! Han bara väntar på dej.
Oavsätt hinder;  Gud, himmelens och jordens skapare älskar dej..
 

Det var för dej !

Kategori: Frälsningen

 
Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av Lagen, ( dvs.det som en människa gör i sin egen kraft) men som Lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus."  Rom.3.21-28
 
"Ty, så högt älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på Honom, inte
skall gå förlorad, utan ha evigt liv.
Den som tror på honom, blir inte dömd ! Den som inte tror på honom, ÄR redan dömd, eftersom han inte trott
på Guds enfödde sons namn.."   Joh.3.16-18
 
bloggping