livetmedGud.blogg.se

Här, på denna bloggen, vill jag presentera den kristna tron.Och jag vill ha bibeln i centrum, jag tror fullt och fast på att det är just bibeln en kristen skall ha som sin källa.. Har du frågor, eller funderar på nåt, får du mer än gärna fråga... Svarar så gott jag kan...

Vem eller vad skapade Gud ?

Kategori: Ateism/evolutionsteorin

Utförligare formulerad fråga: 

Gud skapade allt, men vem eller vad skapade då Gud själv...? Har han funnits i all evighet och hur definierar ni evigheten?

Utförligare svar: 

Antag att något/någon skapade Gud: då skulle din logiska följdfråga bli: "vem eller vad skapade då detta något/någon, som i sin tur skapade Gud?" Och så där skulle vi kunna hålla på i ett oändligt antal gånger...! Om vi inte ska fastna i den oändliga loopen ovan ("vem skapade... som i sin tur skapde... som i sin tur skapade...?") så måste man anta att Gud är evig. Gud är alltså evig, och ingen har skapat honom. Han bara är. (Det är därför Gud ger sig själv namnet "jag är" i Bibeln.) Och med evig menar jag just evig. Gud är inte bunden av tid och materia som vi är. Detta är faktiskt det enda någorlunda logiska svaret. Därmed inte sagt att det är "begripligt": vi människor kan helt enkelt inte fatta hur något eller någon skulle kunna alltid ha funnits, och inte ha någon början. Men - som du själv är inne på i din fråga nedan - vi kan ställa samma fråga om Big Bang: Vad fanns innan? Varifrån kom all materia/energi som small till i Big Bang? Det går inte att fatta att något skulle vara evigt, och det går heller inte att fatta hur något bara blev till från tomma intet. Vare sig du tror på Gud eller inte, och vare sig du tror på Big Bang eller inte, så kommer du till en punkt där det nog är bara att erkänna att det där med "alltings första början" är en fråga som inte kan besvaras vetenskapligt, utan är närmast en religiös fråga! Uttrycken "en Gud som alltid har funnits" eller "Gud skapar ur tomma intet" kanske kan tyckas löjliga/obegripliga, men jag tycker att "materia/energi som alltid funnits" eller "allt bara blev till ur tomma intet i Big Bang" är lika löjliga/obegripliga! Paul Annala Vi kan inte förklara vem som skapade Skaparen. Detta är en svaghet om man har ambitionen att förklara allt med vetenskap. Gud står nämligen utanför vetenskapens kompetensområde. Han har skapat en värld som är tillgänglig för den vetenskapliga metoden, men själv står Han utanför. Detta är ingen svaghet för skapelsetron, men väl en begränsning för vetenskapen. Du frågar hur man skall svara på ett sådant resonemang. Jag brukar visa på att evolutionistiska teorier lider av samma svaghet. Vem skapade den första materien, big bang eller den första singulariteten??? Anders Gärdeborn

 

Kommentera inlägget här: