livetmedGud.blogg.se

Här, på denna bloggen, vill jag presentera den kristna tron.Och jag vill ha bibeln i centrum, jag tror fullt och fast på att det är just bibeln en kristen skall ha som sin källa.. Har du frågor, eller funderar på nåt, får du mer än gärna fråga... Svarar så gott jag kan...

Utan fruktan !

Kategori: Frälsningen

Korset gör att vi kan närma oss Gud utan fruktan!

Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser.” (2 Kor. 5: 19)
 
Det är här vi ser härligheten i Guds frälsning. Kristus blir vår sköld, vårt beskydd, vår tillflykt.
 
Ja, tänk att få säga: ”Jag tackar dig, HERRE, du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig.  Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty HERREN HERREN är min
starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning.” (Jesaja 12: 1ff)

 
Tänk att få närma sig och vara hos Gud utan fruktan. Det får vi i Kristus genom tron på Honom. I Kristus finns ingen vrede gentemot syndare, utan bara nåd. Kristus har genom sitt blod tagit bort den Guds vrede som rätteligen skulle drabbat oss.  I honom är vi förlåtna, benådade rättfärdigförklarade.
 
Så känner vi inte alltid. När vi gjort något som vi vet är fel, så blir vi rädda för Gud. Men Gud uppmanar oss ändå att tacka Gud, för i Kristus, i ljuset av Hans kors, är Gud nådig mot oss, han benådar oss, Han älskar oss och han tröstar oss.  I skuggan av Kristi kors, Guds kärlek i handling, så kan vi säga, utan fruktan:
 
Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty HERREN HERREN är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning.”
 
Kommentera inlägget här: