livetmedGud.blogg.se

Här, på denna bloggen, vill jag presentera den kristna tron.Och jag vill ha bibeln i centrum, jag tror fullt och fast på att det är just bibeln en kristen skall ha som sin källa.. Har du frågor, eller funderar på nåt, får du mer än gärna fråga... Svarar så gott jag kan...

"Jag gör ju mitt bästa...."

Kategori: Kristen tro

De  flesta människor försöker leva ett så bra och hederligt liv de bara kan.De begår inga brott, de mördar inte, de stjäl inte osv..De arbetar och betalar sin skatt..Osv.
Då kan man tycka att det borde väl räcka för Gud , att man "gör så godt man kan?"Gud borde väl vara nöjd då? Till himlen kommer man väl, om man gör så godt man kan, medan man lever?
Man kan inte komma til himlen på egna meriter, hur goda dom än är, det kan ingen människa göra!
Guds "standard" är hög, mycket högre än människors standard.Han accepterar ingen synd, Han ser inte genom fingrarna med den allra minsta överträdelse!
Ingen människa har någonsin lyckas med att lyda Guds bud 100%,inte en enda! OM en människa skulle vara "accepterad" av Gud på grund av sina gärningar, vore hon tvungen att lyda/leva efter ALLA buden,HELA tiden av sitt liv!  Och det maktar ingen människa med!
Så, våra ansträngningar för att  "blidka" Gud är meningslösa....Självklart finns många, många människor som gör väldigt mycket godt för andra, men det är inte gärningar som gör att hon en gång kommer till himlen när hon dör, oavsätt hur goda dom är!
Det som tar oss till himlen, är att tro på att det finns EN som har fullföljd "Guds krav" på rettfärdighet, nämligen Jesus Kristus..
 
 
"Jesus sa: Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva , utan för att fullborda"   Matt.5.17
 
Jesus har fullföljd allt Gud krävde.Vi får del av det genom TRO på honom!
 
 
 
"Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. "     
Gal .2.16
 
Rettfärdig = Vi har frid med Gud, vi får tillägna oss Jesu rettfärdighet,genom tron på vad han gjorde.
 
 
"Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig.  Gal 2.16
 
Faktum är, att vi är inte mera rättfärdiga den dagen vi dör,som vi blev den dagen vi blev frälsta! Vi kan inte påverka det i nån riktning alls....Men deremot kan vi, förhoppningsvis, växa till som kristna, bli mera "Kristuslika", och mindre egoistiska! Men det är en process... Frälsningen/rättfärdigheten/friden med Gud, är deremot klar!
                       *************************************************************
Evangeliet, budskapet om Jesus, är enkelt..Så enkelt att ett litet barn kan "förstå" det.
 
"Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in"  Mark.10.15
 
 
Vi människor är  ju såna, att vi kräver att "förstå" allting, för att vi skall tro på det.Har det inte en "vetenskaplig stämpel" på sej, förkastas det av många. De är "för kloka" för stt tro på en sådan "skröna" som evangeliet om Jesus Kristus.
 
"Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft till frälsning. Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap?  Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. "   1.Kor.18-22
 
Gud har inget emot att vi andvänder intellektet, det är han som har gett det till oss.Vi behöver inte vara "korkade" för att tro på honom.
Men, Gud kan inte "förstås" med vårt intellekt, han är större änn så!
 
"En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt." 1.Kor.
 
"Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud...." 1.Kor.3,18-19
 
Altså, all vår vishet, klokhet, kunnskap och intellekt, kan inte frälsa oss! På det sättet är det "en dårskap inför Gud".
Gud har gjort det enkelt att bli frälst, att lära känna honom..Därför att ingen människa skall kunna ta åt sej äran för det.. Iblandt får vi helt enkelt bara "våga" tro rakt upp och ner vad som står, och inte "tänka söder" evangeliet! Det är DÅ det blir till frälsning för oss, för oss som tror!
Jag förstår inte allting  som har med evangeliet att göra,(med intelektet) men jag TROR på det!
Iblandt kommer TRON före intellektet!  Och  detta kan vara SÅ svårt för människor, men Gud har gjort på detta sättet..
För att ingen skall kunna berömma sej.
 
                      
 
Kommentera inlägget här: