livetmedGud.blogg.se

Här, på denna bloggen, vill jag presentera den kristna tron.Och jag vill ha bibeln i centrum, jag tror fullt och fast på att det är just bibeln en kristen skall ha som sin källa.. Har du frågor, eller funderar på nåt, får du mer än gärna fråga... Svarar så gott jag kan...

Reptilens guide.....

Kategori: Ateism/evolutionsteorin

Reptilens guide till att bli en fågel – 20 enkla steg

Mina damer och herrar! Här följer ett exklusivt referat av boken som var en riktig bestseller under kritaperioden:

Reptilens guide till att bli en fågel – 20+ enkla steg

 1. Förläng dina armarna ordentligt för att bilda vingar.
 2. Gör kroppen strömlinjeformad så att luftströmmar kan uppstå när dina vingar slår mot den.
 3. Ändra vingarnas form så att de kan ge lyftkraft.
 4. Gör alla skelettben lättare,
  och gör skallbenet tunnare.
 5. Fyll kroppen (inklusive skelett) med luftfickor.
 6. Förbind luftfickorna och hålrum i kroppen
  med lungorna för snabb respiration.
 7. Fixa så att in- och utandning koordineras
  med vingslagen.
 8. Öka hjärtrytmen och ämnesomsättningen.
 9. Bygg om hjärtat från tre till fyra kammare.
 10. Förläng utväxter från skinnet för att bilda vingpennor.
 11. På vingpennorna: utveckla ett tunt, starkt material med en tvättsvampliknande insida.
 12. Platta ut övre delen av vingpennorna.
 13. Bilda förgreningar av fanstrålar och små bistrålar som kan haka i varandra likt kardborrband.
 14. Bilda mjukare konturfjädrar och dunfjädrar (för värme).
 15. Gör synen skarpare så att du kan se föremål från ett större avstånd.
 16. Utveckla samtidigt ögonen så att de snabbt kan ställa om sig för seende på nära håll.
 17. Omforma dina tänder och ditt käkben till en tunn och lätt näbb.
 18. Ändra matsmältningsprocessen så att svalda stenar kan malas sönder maten i en muskelmage.
 19. Öka hjärnans volym i förhållande till kroppen.
 20. Byt ut nervceller i hjärnan så att ett nytt nervsystem kan utvecklas.
 21. Utveckla helt nya vanor, beteenden och instinkter (t ex lär dig bygga bon och navigera till rätt platser vid rätt årstid).

Följ dessa enkla steg så kommer du att bli en fullfjädrad fågel – på nolltid!

Naturligtvis tror inte evolutionsbiologerna att reptilerna själva kunnat göra något för att styra sin utveckling till fåglar. Faktiskt tror de inte att denna utveckling styrts överhuvudtaget. Istället antar man att det var slumpmässiga mutationer (tryckfel i DNA) kombinerat med naturligt urval (som inte kan se vilka tryckfel som eventuellt skulle kunna bli till något användbart i framtiden, utan bara selektera baserat på individens förmåga att fortplanta sig bättre än andra individer).

Listan ovan är en kortfattad lista över sådana genetiska förbättringar som måste ha ägt rum i fåglarnas evolution. Att detta är högst osannolikt – det löser evolutionsbiologerna med att ge denna utveckling tillräckligt med tid. Att en lång utvecklingstid borde leda till många fler fossila mellanformer att studera (men att inga finns) – det förklarar man med att det inte är så stor sannolikhet att fågelfossil bevaras.

Man har inte ens i teorin lyckats räkna ut hur fåglarnas evolution skulle kunna gått till – hur tänkta mellanformer skulle kunna sett ut och fungera anatomiskt och hur de stegvis skulle kunna förändrats.

Men detta tycks inte hindra vissa från att proklamera att evolutionsteorin är ett ”bevisat faktum”. ;)

Källa : http://newtonbloggen.wordpress.com/2012/02/10/reptilens-guide/

Kommentera inlägget här: