livetmedGud.blogg.se

Här, på denna bloggen, vill jag presentera den kristna tron.Och jag vill ha bibeln i centrum, jag tror fullt och fast på att det är just bibeln en kristen skall ha som sin källa.. Har du frågor, eller funderar på nåt, får du mer än gärna fråga... Svarar så gott jag kan...

Känslobaserad kristendom...

Kategori: Kristen tro

Jag har varit i sammanhang, där det var viktigt att "känna" Gud, att "känna" att man var älskad av honom.Det var altså viktig att uppleva kristendomen med sina känslor...
Detta sättet att leva, kan skapa mycket ångest i en  människa.Därför att om man inte "kände" att Gud älskade en just för tilfället, blev man rädd...Rädd för att Gud kansje inte älskade en längre..Man kände sej ju liksom inte älskad..
En människas känslor är så bedrägliga, så förändeliga..Man kan helt enkelt inte bygga sitt liv, specielt inte sitt liv med Gud, på dessa..Gud är så oändligt  mycket större än våra känslor!
 

"Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker"  Jak.1.17
 
Guds ord är konstant, det ändras aldrig!  Säger han att han älskar oss, älskar han oss vare sej vi
känner det eller inte !  
 
"Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå"  Matt.24.35
 
               
Kommentera inlägget här: