livetmedGud.blogg.se

Här, på denna bloggen, vill jag presentera den kristna tron.Och jag vill ha bibeln i centrum, jag tror fullt och fast på att det är just bibeln en kristen skall ha som sin källa.. Har du frågor, eller funderar på nåt, får du mer än gärna fråga... Svarar så gott jag kan...

Gud ?

Kategori: Gud

Frågan om vem Gud är, är egentligen omöjlig att besvara. Gud är större än vad vi någonsin kan föreställa oss. Han har all makt, han vet allt, han är oändlig och evig. Han är upphöjd över allting och omöjlig att greppa. Trots det kan vi, utifrån vad Gud uppenbarat om sig själv, säga något sant om vem han är.

Utgångspunkten är att Gud är personlig. Han är inte bara en andlig kraft, utan han är en levande, aktiv och kreativ Gud. Gud är en tänkande Gud. Han är logisk och rationell .Hade han inte varit det skulle vi inte kunna lita på ett enda av hans löften.

Alltför ofta tänker vi oss Gud som en snäll och något ”mesig” gammal farbror. Men en sådan  ”mys-gud” stämmer inte alls med den kristna bilden av Gud. Gud är nämligenfullkomlig på alla plan. Han är helig och kärleksfull. Det finns därför en paradoxal dubbelhet hos Gud i mötet med en syndare. Gud älskar människan så högt att han inte kan uthärda det onda som förstör hans tanke med henne. Men detta onda har sitt ursprung i människan själv. Så när Gud möter en människa gör han det med en oerhörd vrede över den ondska som finns i en människas liv. Men han gör det också med en enorm kärlek, en kärlek som nådde sitt klimax när Jesus dog på Golgata. Gud var beredd att själv dö i vårt ställe för att relationen skulle kunna återupprättas. Gud hatar synden men aldrig syndaren, och han är angelägen om oss och följer oss med ett brinnande engagemang.

Även om Gud är mycket större än vi kan fatta vill han ha en nära relation till oss. Gud är inte ett med sin skapelse, men han är närvarande i hela skapelsen och uppehåller allt med sin makt. Han är djupt känslomässigt engagerad i hela sin skapelse. Han vill att vi ska komma till honom, lära känna honom, ja rent av ha en relation med honom. ”Gud vill övervinna det frusna hjärtat med kärlekens värme.”   / Webbkyrkan.

 

Kommentera inlägget här: