livetmedGud.blogg.se

Här, på denna bloggen, vill jag presentera den kristna tron.Och jag vill ha bibeln i centrum, jag tror fullt och fast på att det är just bibeln en kristen skall ha som sin källa.. Har du frågor, eller funderar på nåt, får du mer än gärna fråga... Svarar så gott jag kan...

Gud och ondskan ?

Kategori: Kristen tro

Följande artikel är hämtad från "Apologetik på svenska" :
Mycket läsvärt !
 
Först en liten introduktion:
 
"Teodicéproblemet
Jag har nämnt att jag ville reda ut vissa fördomar mot kristendomen, eller åtminstone kasta ett nytt ljus på saker och ting. Här är första artikeln! Många jag har mött, och möter, lägger ibland fram argument/kluriga frågor som verkar svåra vid första anblick. Analyserar man frågorna ser man dock att de kanske inte är så svåra trots allt. En klassiker:
  Hur kan en god och allsmäktig Gud existera när det finns så mycket ondska i världen?

Vad säger världsreligionerna?
Frågan är inte konstig att ställa, många har gjort det och vanligen kallas den för teodicéproblemet. Rent kunskapsmässigt avslöjar den dock att personen inte har så bra koll. Tar vi en snabb titt på de stora världsreligionerna finns det inga som ens snuddar vid tanken att världen skulle vara perfekt om det finns en god gud/gudar. Tvärtom, man förutsätter att ondskan finns! Så vart kommer egentligen föreställningen om att världen måste vara perfekt, om det finns en god och allsmäktig gud? Inte från religionen i alla fall. De hade ju självdött efter uppenbara exempel på ondska.

Gud tillåter ondskan
Är detta en bugg i kristendomen? Har man helt enkelt gjort en stor miss? Visst inte! Inom den kristna apologetiken brukar man tala om att Gud har moraliska skäl för att tillåta ondskan. Inte för att han vill det men för att han har en större plan. Ondskan kommer att förintas en gång för alla, allt kommer få sin rättvisa dom (ont som gott) men inte än! Anledningen till att teodicéproblemet är just ett "problem" och inte en "lösning" kan vara för att många kristna inte fått bra undervisning. Man har helt enkelt inte lärt sig att förklara och försvara sin tro.

Motsäger Gud och ondskan varandra, rent logiskt?
Vissa menar att eftersom ondskan finns kan inte Gud existera, de kan inte finnas samtidigt. Grejen är bara den att det inte råder någon egentlig motsägelse emellan dem, de utesluter inte nödvändigtvis varandra. Ateister förutsätter ofta att Gud inte kan ha några skäl för att tillåta ondskan, trots detta har ingen filosof någonsin kunnat förklara varför det skulle vara just så(1). Det är alltså inte nödvändigtvis sant och så länge vi kan finna ett resonemang som förklarar varför Gud tillåter ondskan är vi inom logikens ramar. Och gissa vad? Det finns! ;) 

Gud och ondskan, hur går det ihop ?

Här finns två perspektiv!
Vi måste komma ihåg att det finns två sidor av den här frågan, ett intellektuellt problem och ett känslomässigt. Den mest övertygade kristne kan också tvivla på Guds existens pga. livets svårigheter. Bara för att man är kristen är man ingen supermänniska. En person som har förlorat sin vän i en bilolycka, skiter kanske fullständigt i hur det filosofiska resonemanget går kring ondskan. Vännen är ju trots det borta. En intellektuell förklaring kommer sällan ta bort det känslomässiga problemet. Det påminner om att man måste vara ödmjuk i den här sortens diskussion.

Hur kan en allsmäktig och god Gud tillåta ondska?
Framförallt utgår man från att Gud har skapat en värld med fria ansvariga varelser. En god Gud skulle inte skapa en värld där vi tvingas till något. Vi är alltså varelser som är fria att göra vad vi vill. I detta ligger dock ett ansvar där vi kan välja att göra ont eller gott. "Frihet under ansvar", som man brukar säga. I och med naturlagarna är saker i sig inte onda eller goda, det beror på de val vi människor gör.

Exempel:
  • Elden som värmer dig kan också bränna dig.
  • Vattnet som släcker din törst kan också dränka dig.

Ska Gud anklagas för att du simmar ut i vattnet och drunknar, när du faktiskt vet att man inte ska simma efter man har ätit? Är det då Guds fel? Denna värld skapar alltså en mängd valmöjligheter för oss människor. Detta system gör det möjligt för Gud att leda oss människor till att fritt välja evig gemenskap med honom. Han leder oss fram till valet men han tvingar oss inte, beslutet är vårt.
Hur kan en kärleksfull Gud tillåta detta, trots det logiska?
Det är genom människans fria vilja som ondskan också blir ett alternativ i våra liv. Vi har en möjlighet att välja bort Gud och när det sker leder det per automatik till att människor gör onda saker. Gud är ju godhetens ursprung. Det enda som gör att Gud kan tillåta sig själv att låta ondskan härja, beror på att han vet att allting kommer få sin slutgiltiga dom. Detta sker enligt kristendomen vid Jesu återkomst, domedagen. Nu kan vissa tycka att ordet dom är negativt men så är det inte! För hur ska man kunna bli frikänd om man inte får en dom som frikänner?
Hur kan detta ens gå ihop? Guds perspektiv!
Vissa medger att resonemanget är logiskt, men trots det ändå högst osannolikt, hur skulle det kunna gå ihop? Här behöver vi sätta oss själva i rätt perspektiv till Gud. Vi människor är ofullkomliga varelser, bundna till tid och rum, begränsade till vårt intellekt. Tänk, vi kan inte ens förstå evigheten. Har du någon gång funderat på hur stort universum är? Redan där förstår vi att vår hjärna inte klarar av allt. Gud är ett fullkomligt väsen som inte kan begränsas på något sätt, han är evig och står utanför den här världen. Hans perspektiv är hela världshistorien, han har en plan med allt som sker, ont som gott. På något sätt passar allt in i hans perfekta ordning. Vi, som ofullkomliga varelser, står dock inte i position till att bedöma ifall Gud skulle vara smart nog eller inte.
Varför kunde inte Gud bara tvingat oss vara goda?
 
Om Gud hade tvingat oss hade ingen sann tillit funnits mellan oss. Den kärleksfulla relation som Gud vill upprätta med varje människa hade varit falsk. Hur skulle det låta om Gud tvingat oss att frivilligt välja en kärleksfull relation med honom? Det är ungefär lika logiskt som en fyrkantig cirkel. Gud skapar inte motsägelser inom logiken. Den röda tråden som finns i hela bibeln är att Gud vill reparera skadan som skedde mellan honom och människan i syndafallet. Det är enda vägen för att skapa möjligheten för den perfekta världen, himmelriket
Ondskan vittnar om Gud
Ironiskt nog kan vi i slutändan se att ondskans existens tjänar till att faktiskt bevisa Gud. Låt oss gå tillbaka till det moraliska argumentet. Där menar man att en objektiv moral inte kan finnas utan Gud, ateister medger detta. Å andra sidan hävdar man bestämt att ondska finns. Alltså existerar moraliska sanningar helt plötsligt. Om ondska nu existerar, ja då leder detta oss oundvikligen till slutsatsen att Gud måste finnas.  

Står Gud bara och tittar på?
Nej. Gud valde att själv bli människa, i Jesus Kristus. Det här är ofattbart, det Eviga och Fullkomliga gick in och lät sig begränsas inom tid och rum. Denna tanke är unik för den kristna tron, för muslimer och judar är det helt otänkbart att Gud blir människa, det finns inte ens på kartan. Gud ger sig själv in i lidandet och väljer självmant att utstå helvetets plågor, allt för den kärlek han har till varje människa. Kristus bar det allra största lidandet, något som vi inte ens kan förstå, att han bar all världens synd på sig på korset. Synd motsvarar alltså allt ont som någonsin finns. Föreställ dig allt lidande du varit med om i ditt liv, därefter multiplicerar du det med alla människor som någonsin funnits och kommer finnas. Pretty nasty, hm? Det tog Jesus på sig.  

En obekväm tanke...
Det obekväma i allt detta är att helt plötsligt, från att ha anklagat Gud för all ondska ställs vi själva till svars för ondskan. Detta tror jag också är något som ökar kristendomens sanningsvärde. Det finns inte rum för godtycklighet. Sann kristendom handlar om att bekänna sin synd inför Gud, att säga: "Yes, I'm fucked up. Gud, jag är liten, du är stor.". Varje söndag bekänner man detta i kyrkan utifrån sin genuina övertygelse av att det är sant. Amen och halleluja. 
Tanke för dagen
 
Vissa håller kanske delvis med om detta, eller inte alls. Ställ dig då denna fråga: Finns det någon annan förklaring som är mer trolig? I så fall, varför är den det? William Lane Craig, en känd kristen filosof, menar att kristendomen är människans enda hopp om att lösa ondskans problem. När man räknar in alla punkter är hans övertygelse att det inte finns någon annan filosofisk eller religiös förklaring som är mer trovärdig. En alternativ förklaring kan finnas, men är den mer trolig
 
Kommentera inlägget här: