livetmedGud.blogg.se

Här, på denna bloggen, vill jag presentera den kristna tron.Och jag vill ha bibeln i centrum, jag tror fullt och fast på att det är just bibeln en kristen skall ha som sin källa.. Har du frågor, eller funderar på nåt, får du mer än gärna fråga... Svarar så gott jag kan...

Evangeliet

Kategori: Allmänt, Evangelium.

EVANGELIET = Förlåten, Försonad och Frikänd!

Låt oss idag ta det här med Evangeliet grundligt: i Begynnelsen när Gud skapade världen, människan och allt som är så var allting gott, perfekt och felfritt. Människan levde i en underbar familjär gemenskap med Gud Skaparen. Hela skapelsen, Gud och människan var i full harmoni och kärlek med varandra. Men, en kärleksrelation förutsätter en Fri vilja. En dag missbrukade människan sin fria vilja och gjorde Uppror mot sin Skapare i det vi kallar för Syndafallet, människan ville själviskt och i högmod vara sin egen gud, då bröts den andliga gemenskapen Gud och människa emellan. Synden, själviskheten och ondskan invaderade människosjälen, resten är historia, och inte bara Historieböckerna utan också varje Dagstidning idag och varje Personligt liv visar på Syndens och själviskhetens fruktansvärda Konsekvenser.

Bibeln säger i Rom.3:10-: ”Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. De har inte Gudsfruktan inför sina ögon”.Vi kan bara se på oss själva; Vem har inte ljugit, förtalat, behandlat någon illa, varit självisk, kärlekslös och svekfull, illvillig och t o m hatisk? Gud är Sanningens och Rättvisans grundval, en Garant för det som är godhet och moraliskt rätt, Han är Helig och inget mörker finns i Honom. Gud kunde ha valt att avlägsna den onda människan från jordens yta permanent och bara glömt bort henne.

Men, Gud är också Kärlek, Barmhärtighet och Nåd, därför lovade Skaparen direkt från första början efter syndafallet att sända en Frälsare, en Befriare som skulle sätta människan fri från hennes synd, ja, befria denne från själva Syndanaturen som nu blivit en del av människans väsen, och så föra människan tillbaka till Gud. Hela Gamla Testamentet i Bibeln lyfter fram och beskriver på olika sätt hur Gud själv genom en Frälsare, Jesus Kristus skulle komma till mänskligheten. Att denne Frälsare, denne Jesus skall vara en Ställföreträdare för människan inför Gud, en länk mellan dig och Skaparen, en Väg tillbaka till Gud. Jesus skulle ta itu med Syndproblemet och dess fruktansvärda konsekvenser en gång för alla så att varje människa kunde bli Förlåten för sina synder och bli Försonad med Gud.

Vi läser om detta i Bibeln, från Jes.53:4-: ”Men det var våra sjukdomar Han bar, våra smärtor tog Han på sig, medan vi höll Honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på Honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på Honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas".

Du kanske frågar ”Varför måste jag bli försonad med Gud och få mina synder förlåtna? Kan inte jag bara få vara i fred och sköta mitt eget?” Svaret är att Gud är fullkomlig i Godhet, i Helighet, i Sanning och Rättvisaoch Han kan inte därför bara låta mörkret och ondskan bestå. Som Bibeln förklarar ska alla människor en dag stå inför Gud och göra Räkenskap för sina liv. Det blir en gigantisk Domstol där varje synd och överträdelse ska fram i ljuset och dömas, t o m motiven bakom våra ord och handlingar bedöms, Gud läser våra hjärtan som en öppen bok.
Men, Guds enorma Kärlek och Nåd till dig och mig är att Jesus Kristus, Gud själv tog våra synder på sig på Korset, Jesus led och dog för din synd, Han tog själva Straffet för dina synder på sig istället för dig, som en Ställföreträdare.
Det är, nu som i en liknelse, som om du begick en väldigt massa grova brott i samhället och du står i en Domstol och döms till att både torteras och dödas för att sona dina brott, Men, så kliver någon fram inför domaren och säger ”Jag tar hans Straff på mig istället för honom”, och du går helt Fri. Jesus gjorde detta för dig så att du kan bli Frikänd och Benådad på Räkenskapens dag. Ordet ”Frälsning” är detsamma som ”Räddning”, du blir räddad från att gå evigt förlorad till evigt straff, och istället blir du Adopterad tillbaka in i Guds familj och får evigt liv i Himlen.

Låt oss läsa i Bibeln från Joh.3:16-: ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv”. Jesus säger i Joh.14:6: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig”. Och Jesus säger också i Bibeln ”Omvänd er och Tro Evangelium”.

Så, människa, vad blir ditt Gensvar? Fortsätter du i själviskt högmod i den Tomhet och Meningslöshet som ett liv utan Gud innebär, fortsätter du åsamka dig själv och andra det Lidande som Syndens konsekvenser ständigt ger? Och vad ska du säga inför Allsmäktig Gud Skaparen den dag du står inför Honom på Räkenskapens dag? D v s om du har förkastat Jesus Kristus och Hans givna Frälsning. Allt i en människas liv och existens bleknar i jämförelse med just den dagen och stunden när du står inför Gud, det blir då antingen i total skam och fruktan eller i jublande glädje och frid…Det är du som väljer käre vän. Om du väljer att Vända om till Gud, säga farväl till synden, mörkret och ondskan och istället följa Jesus som din Herre och Frälsare och Tro på Hans Frälsningsverk på Korset, Ja, då blir du Förlåten, Försonad, Frikänd och Benådad med evigt liv i Himlen. Och dessutom så får du en Underbar andlig gemenskap med levande Gud, du blir som Bibeln säger andligt pånyttfödd, ett Guds barn som har en familjär gemenskap med Gud din Skapare. Jesu närvaro fyller dig med en bestående frid och glädje som inget kan stjäla. Och Jesus har lovat att vara med dig i alla dagar till tidens slut, Han ger dig Guds kraft och förmåga till att leva och fungera som ett Guds barn.

Denna Frälsning kan du inte Förtjäna på något vis, inga goda gärningar eller gott leverne räcker till. Du kan bara ta emot denna Frälsning genom att Vända om till Gud, bekänna ditt behov av Jesus och Hans Frälsning och sedan bara Tro, Tro på Jesus och det Han gjort för dig. Sedan ska du som en andligt pånyttfödd Jesu Lärjunge följa Jesus i lydnad till Hans Ord, Bibeln, Men, också detta är Guds Nåd eftersom du följer inte Jesus i egen kraft och förmåga utan i Guds kraft och förmåga, genom Guds Andes liv, genom den andliga gemenskapen med Gud.

Jesus led och dog för dig eftersom Han Älskar dig, såsom Bibeln säger i Rom.5:8: ”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare”. Jesus dog och gick i graven med våra synder, men på 3:je dagen Uppstod Jesus från de döda, Han lever i evigheternas evighet, och om du väljer Jesus, Han som kallas för Livets Furste och Livets bröd så kommer du sannerligen att Leva nu och i evighet i Himlen. Men, valet är ditt, din Fria vilja avgör hur ditt liv blir framöver, och ännu viktigare var du ska tillbringa evigheten…

Återigen, Vad är ditt Gensvar människa? Jag vädjar å Guds vägnar, Välj Jesus Kristus och Hans Frälsning!
Här följer en vanlig och bibliskt baserad bön. Om du på allvar vill ta emot Jesus och Hans frälsning så kan du be högt denna frälsningsbön, denna överlåtelsebön från ditt hjärta till Gud. Detta är bara en hjälp, ett förslag på hur du kan be, men det är mellan dig och Gud, varsågod:
”GUD, FADER, JAG BEKÄNNER ATT JESUS KRISTUS ÄR MIN HERRE OCH FRÄLSARE, JAG TROR ATT JESUS LED OCH DOG FÖR MINA SYNDER, ATT HAN TOG MITT STRAFF I MITT STÄLLE, OCH JAG TROR ATT JESUS UPPSTOD FRÅN DE DÖDA…HERRE JESUS KOM IN I MITT HJÄRTA, FÖRLÅT ATT JAG GÅTT MIN EGEN VÄG. JAG VÄNDER MIG BORT FRÅN ALL SYND OCH ONDSKA, OCH JAG FÖLJER DIG JESUS I ALLA MINA DAGAR. JAG ÖVERLÅTER MITT LIV I DINA HÄNDER HERRE JESUS. TACK FÖR ATT JAG NU ÄR FÖRLÅTEN OCH SATT FRI, TACK FÖR ATT JAG NU ÄR ETT GUDS BARN MED EVIGT LIV. JAG TAR OCKSÅ EMOT DIN HELIGE ANDE, FYLL MIG MED DIN FRID OCH GLÄDJE, DIN NÄRVARO OCH KRAFT, JAG BER I JESU NAMN, AMEN”


 
Kommentera inlägget här: