livetmedGud.blogg.se

Här, på denna bloggen, vill jag presentera den kristna tron.Och jag vill ha bibeln i centrum, jag tror fullt och fast på att det är just bibeln en kristen skall ha som sin källa.. Har du frågor, eller funderar på nåt, får du mer än gärna fråga... Svarar så gott jag kan...

Gud är nära...

Kategori: Kristen tro

                                         
Gud är inte en "känsla", han är inte en diffus "andlig dimma" nån stans lååångt borta från oss! 
Så långt borta att vi aldrig kan nå honom..
Saker i våra liv kan hindra oss från att uppleva, och tro, att Gud är nära oss,dvs.det är synden som skiljer en människa från Gud :
 
"Se Herrens arm är inte för kort, så att han ej kan frälsa, och hans öra är inte tillslutet, så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, och era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er." (Jesaja 59:1-2)
 
En kristen kan ju uppleva att Gud har lämnat henne ( hennes känslor säger så, fast det inte är sanningen) , när hon har synd i sitt liv, som hon kansje inte vill göra upp med, och bekänna inför Gud...För en människa som inte vill tro på Jesus alls, står hennes synder mellan henne och Gud.
 
 
Gud är en levande värklighet, han är nära....
 
"Han inte är långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till.."  Appg.17.27
 
"HERREN är nära alla dem som åkalla honom, alla dem som åkalla honom uppriktigt."  Ps.145.18
 

                              
                               
bloggping