livetmedGud.blogg.se

Här, på denna bloggen, vill jag presentera den kristna tron.Och jag vill ha bibeln i centrum, jag tror fullt och fast på att det är just bibeln en kristen skall ha som sin källa.. Har du frågor, eller funderar på nåt, får du mer än gärna fråga... Svarar så gott jag kan...

Bibeln vittnar om sej själv.

Kategori: Bibeln

 Många människor undrar hur man kan tro på en "sago-bok" ( som de menar att bibeln är ) De undrar hur man kan låta sej "styras" av en flera tusen år gammal bok.."Vi är för intelligenta för att tro på nåt sådant". En kristen tror( eller borde tro ) att bibeln är Guds ord, att Gud talar genom ordet...Bibeln säger att ordet är levande! Att det är värksamt i människors liv, som hör det.

"Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. "   

Hebr.4.12

Bibelordet berör människor ! Det är inte bara en masse ord, i en gammal bok.Det är den levande Gudens skrivna ord, till alla människor i alla tider !

Man tror så här, att Gud andvände människor, vid olika tider, att skriva ner orden, som blev vår bibel..För den "naturliga" människan låter ju detta som en saga för de lättlurade!
Men, åter, allt i den kristna tron handlar om TRO ! Bibeln säger att det är just bibeln som skapar tro i en människa.Läser hon bibeln med öppet hjärta, kommer tron att växa fram i henne.

I Matteus 13, berättar Jesus liknälsen om såningsmannen.Det handlar om ordet, bibelordet, som är det som sås in i människors hjärtan..Och som skapar skörd där, dvs: tro !

Jag hittade detta lilla, tankvärda citat:

"Om nu inte Bibeln skulle vara Guds ofelbara ord, utan bara en samling hopdiktade sagor i största allmänhet, vems ord är det då? Är det onda eller goda människor som skrivit Bibeln? Kan det vara sannolikt att onda människor har skrivit en bok som på ett så anderikt och kraftfullt sätt beskriver och fördömer ondskan? Men lika omöjligt är det ju att goda och fromma människor har skrivit den om den nu inte skulle vara sann. För kan goda och fromma människor dikta ihop lögner och sedan säga att det är Guds ord? Nej, det går inte heller. Bibeln bär på ett eget vittnesbörd om att den är sann. Inget annat är logiskt eller möjligt."   / George Scott

bloggping