livetmedGud.blogg.se

Här, på denna bloggen, vill jag presentera den kristna tron.Och jag vill ha bibeln i centrum, jag tror fullt och fast på att det är just bibeln en kristen skall ha som sin källa.. Har du frågor, eller funderar på nåt, får du mer än gärna fråga... Svarar så gott jag kan...

En frälsningsfråga

Kategori: Frälsningen

 

 

Ibland kan man möta frågan om det är en frälsningsfråga om man inte tror på att Jesus är Gud. Går det inte lika bra om man förnekar att han är Gud, men ändå bekänner honom sin Frälsare?

 

Men Bibeln är tydlig i att den som förnekar att Jesus är Gud förnekar därmed Jesus, och då står man utan Frälsare.  Vissa läror talar varmt om Jesus, så även i moderna newage-läror. Man tillskriver honom allt tänkbart gott, men inte att han skulle vara Gud. Likaså gör den sektliknande grupp som heter Messianska Föreningen Shalom (MFS).

 

Men Jesus säger så här om sig själv i Joh. 8:24 ”Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder."

Notera hur Jesus bekänner sig själv med en direkt anknytning till Gudsnamnet Jag Är.Den tidens fariseér och skriftlärda förstod också mycket väl att det var så Jesus talade om sig själv. Det var också den huvudsakliga anklagelsepunkten mot honom när man drev honom mot korsfästelsen; att han hade gjort sig själv till Gud. Poängen blir alltså att de som faktiskt kände skrifterna förstod att detta var vad Jesus menade och sa om sig själv, att Han är Gud och att Jesus menade att det dessutom är en direkt frälsningsfråga huruvida man tror och bekänner att Han ÄR Gud samt att man utan den tron och bekännelsen dör i sina synder. De förstod vad Jesus sa, de visste vad Skrifterna sa om den kommande Messias, men likväl ville de inte tro på Honom när Han kom.

 

Det är alltså en Frälsningsfråga att bekänna Jesus som Gud. Därför är det också så viktigt att försvara tron på Jesus som just GUD som blev sann Människa i Jesus, när den bekännelsen angrips från olika håll.

Källa : http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_88.html

 

bloggping