livetmedGud.blogg.se

Här, på denna bloggen, vill jag presentera den kristna tron.Och jag vill ha bibeln i centrum, jag tror fullt och fast på att det är just bibeln en kristen skall ha som sin källa.. Har du frågor, eller funderar på nåt, får du mer än gärna fråga... Svarar så gott jag kan...

Samma Gud?

Kategori: Andra läror/religioner


Jag tycker det är rätt så interesant att läsa på lite om andra religioner, specielt då kansje islam.En utbrett missuppfattning blandt människor, är ju att islams "gud och kristendomens Gud, är den samma.Att det liksom inte skulle spela nån roll vad man tror på, att det "viktigaste är väl att man tror på Gud?"
Har man den minsta lilla kännedom om kristendomen och islam, förstår man att det inte rör sej om samma.Och att det är ganska farligt och kan leda människor fel, om man tror/predikar detta!

Dessa artiklarna tar upp en del av detta :

"För några år sedan när man talade om islams gud så sa man alltid "Allah". Men nu för tiden så har det skett en förskjutning. Namnet "Allah" hörs knappt längre utan man säger "Gud".

Detta är vilseledande för då kan man få för sig att Allah - islams gud och de kristnas Gud är samma gud. Inget kan vara mer felaktigt.

Bibelns Gud sände sin Son Jesus för att rädda världen. Islams gud Allah har inte sänt någon son till att rädda världen, eftersom han inte har någon son!

På detta enkla och logiska sätt har jag bevisat att Allah och Bibelns Gud inte är samma gud!

I Bibeln beskrivs Gud med flera olika namn, men aldrig med namnet "Allah". Skälet till detta är enkelt. Bibelns Gud som har skapat himlen och jorden heter inte Allah!

"Men Allah betyder ju Gud?" kanske du invänder. Gör det verkligen det?

På arabiska är gud "illah" eller "Al Illah".Med andra ord betyder det inte "Allah". Allah är ett namn på en gud - en avgud. På liknande sätt är till exempel Afrodite, Venus, Herkules och Oden namn på hedniska gudar - avgudar. De är inte den Gud som har skapat himlen och jorden och som har sänt sin Son till världen!

Läser du islams trosbekännelse (shahada) och verkligen tar reda på vad det står så ser du att Allah inte betyder Gud utan att han är en gud - det vill säga en avgud!

"Det finns ingen annan gud än Allah och Muhammed är budbärare för Allah."

Här ser du att det står ett ord för "gud" och att denne gud är Allah. Den här trosbekännelsen förnekar Bibelns Gud som har skapat himlen och jorden eftersom den säger att Allah är den ende guden. På arabiska står det med våra bokstäver:

"La illah il Allah Muhammed rassolla Allah."

Ser du nu att Allah är namnet på en gud "Illah"? Denne gud är Muhammed budbärare för.

Om Allah betyder gud så skulle Shahada vara så här:

"Det finns ingen annan Allah än Allah och Muhammed är budbärare för Allah."

Eller så här:

"Det finns ingen annan gud än gud och Muhammed är budbärare för gud."

Men det står inte så eftersom "gud" och "Allah" är två olika ord. Shahada - den muslimska trosbekännelsen kan inte sägas på något annat sätt eftersom namnet Allah är namnet på en gud - en avgud.

Men du kan få kontakt med Bibelns Gud som har skapat himlen och jorden! Allt du behöver göra är att ta emot hans son Jesus Kristus! Då blir du frälst och alla dina synder blir förlåtna!"  /Appg.29

---------------------

 

Sammanblanda inte kristendomens och islams gudsbegrepp
Ibland kan man få höra att Allah är samma Gud som den de kristna tror på. Inget kan vara mer felaktigt. I den här artikeln visar vi varför.

 

I denna fråga skall vi här citera från boken Islams invasion av Dr Robert Morey. Han är direktor for the Research and Education Foundation, Austin i Texas. Han säger i sin bok bland annat följande:
”Quraishstammen, som Muhammed tillhörde, var speciellt hängiven Allah, månguden, och i synnerhet Allahs tre döttrar som betraktades som medlare mellan människorna och Allah.
Dyrkan av de tre gudinnorna Al-Lat, Al-Uzza och Manat spelade en viktig roll i tillbedjan vid Kaba i Mecka. Allahs första två döttrar hade namn som var femininformer av Allah.
Det arabiska namnet på Muhammeds far var ordagrant Abd-Allah. Hans farbrors namn var Obied-Allah. Dessa namn avslöjar hur personligen överlåtna Muhammeds hedniska familj var i sin tillbedjan av Allah, månguden.
En avbild av Allah placerades vid Kaba bredvid de andra avgudarna. Hedningarna bad mot Mecka och Kaba därför att det var där deras gudar fanns.
Det tycktes dem helt rimligt att vända sig i riktning mot sin gud och bedja. Eftersom avbilden av deras gud -månguden Allah, fanns i Mecka, bad de mot Mecka.
Tillbedjan av månguden sträckte sig långt bortom tillbedjan av Allah i Mecka. Inom hela den fruktbara halvmånen ägnade man sig åt att tillbe månen. Detta förklarar delvis islams snabba framgång bland arabiska grupper som av tradition hade tillbett månguden.
Användandet av halvmånen som symbol för islam på islamiska länders flaggor och ovanpå moskéer och minareter är en kvarleva från den tid då Allah tillbads som månguden i Mecka. Medan detta kan komma som en överraskning för många kristna som felaktigt har antagit att Allah helt enkelt var ett annat namn på Bibelns Gud, inser bildade muslimer i allmänhet det rätta förhållandet.” Slut citat.
Så säger alltså en expert på islam. Idéer om att Allah och den Gud som kristna tillber, skulle vara samma är egentligen bara en tanke som många tycker verkar from, men som inte är förankrad i fakta. "   /Holger Nilsson

 

 


 
bloggping