livetmedGud.blogg.se

Här, på denna bloggen, vill jag presentera den kristna tron.Och jag vill ha bibeln i centrum, jag tror fullt och fast på att det är just bibeln en kristen skall ha som sin källa.. Har du frågor, eller funderar på nåt, får du mer än gärna fråga... Svarar så gott jag kan...

Skolavslutningar i kyrkan?

Kategori: Samhälle..

                                                                      
 
Denna bilden är bra, tycker jag, i dessa skolavslutningstider!  Det är öppenbarligen mycket  "farligt" för våra barn att få höra ett och annat Guds-ord....
Artikeln här nedan, handlar om jultider, men samma princip.... :
 

"Svenljunga kommun kritiseras efter adventsfirande i kyrkan förra året

Svenljunga 2013-04-03 | Uppdaterad 2013-04-05

Skolinspektionen kritiserar Svenljunga kommun efter Sexdrega skolas adventsfirande i kyrkan vid första advent förra året.

Myndigheten har fått en anonym anmälan om firandet.

Sexdrega skola har som tradition att fira advent i kyrkan. Enligt skolan erbjuds alla elever att följa med men de som vill ha annan undervisning får det. En lärare på skolan står för planeringen av firandet.

Eleverna sjunger traditionsenliga psalmer och verser. Prästen håller ett tal men undviker bekännelsetrogna inslag. Det har inte förekommit någon bön, trosbekännelse eller andra religiösa inslag.

Skolinspektionen anser ändå att firandet strider mot skollagen eftersom det rör sig om firandet av en religiös högtid där en präst har närvarat och eleverna sjungit psalmer. Firandet har också skett under skoltid.

Skolinspektionen förelägger Svenljunga kommun att vidta åtgärder för att säkerställa att undervisningen vid Sexdrega skola uppfyller kraven om att utbildningen ska vara icke-konfessionell."

citat slut..
 
Man vet knappt vad man skall säga....SÅ mycket skit, rent ut sagt, barn får höra i samhället annars, knappt nån reagerar.Men, ve och fasa, det "värsta" är nog endå om ungerna får höra en liten psalm, eller två.....
 
bloggping