livetmedGud.blogg.se

Här, på denna bloggen, vill jag presentera den kristna tron.Och jag vill ha bibeln i centrum, jag tror fullt och fast på att det är just bibeln en kristen skall ha som sin källa.. Har du frågor, eller funderar på nåt, får du mer än gärna fråga... Svarar så gott jag kan...

Skuld..

Kategori: Frälsningen

                                               
 
Tänk dej att du står inför en domare.Du har kommit dit, p.g.a. att du har brutit mot landets lagar.
Du har begått ett brott, som kräver ett straff.Du vet om detta, du erkänner dej skyldig, och är berädd att ta det straffet som domaren ger dej..Du vet att det är fullständigt meningslöst att försöka rettfärdiga , eller förklara ditt handlande.Bevisen är allt för överväldigande mot dej...Du är skyldig!
Plötsligt hör du domaren uttala det straff som du har fått, och ditt hjärta sjunker..Värkligheten hinner ikapp dej.
Men, plötsligt slår domaren i bordet med sin klubba, och säger:
"Jag ändrar domen mot dej! Jag har funnit en annan, som har sagt sej villig att betala av straffet för dej, en som
är villig att göra det i ditt ställe. Du kan gå fri, du är frikänt.P.g.a. att denna personen identifierar sej med dej, så är du fri att gå.."
Denna historien är självklart ganska enkel och banal.Men, den ger enda en mycket bra bild av vad Gud har gjort för varje människa, som väljer att tro på det.
Varje människa har brutit mot Guds lag. Finns inget undanttag.
 
"Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de
rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus." Rom.3.21
 
Guds standard är mycket högre än en människas, Guds standard är inget mindre än fullkomlighet!
Det säger sej själv att ingen kan leva upp till detta.Gud såg att ingen kunde leva upp till det, människan kan
aldrig komma till Gud genom egna gärningar / "göra så godt hon kan". detta räcker inte! Fullkomlighet är det
som gäller.
Jesus levde det liv som Gud kräver! Han betalade straffet för varje människas synd, han betalade hennes
skuld, som hon har inför Gud. Den människa som accepterar detta, och tror det gäller henne, hon blir frälst,
hon går fri från straffet, som hon egentligen borde betalat själv!
 
 
 
                                          Detta är evangelium : Goda nyheter / ett glatt budskap : 
 
 
                                            
 
Kommentera inlägget här: