livetmedGud.blogg.se

Här, på denna bloggen, vill jag presentera den kristna tron.Och jag vill ha bibeln i centrum, jag tror fullt och fast på att det är just bibeln en kristen skall ha som sin källa.. Har du frågor, eller funderar på nåt, får du mer än gärna fråga... Svarar så gott jag kan...

Du klarar dej inte utan Jesus.

Kategori: Frälsningen

 
"Jesus sa: Jag är vägen, sanningen och livet.
  Ingen kommer till Fadern utan genom mej."    Joh.14.6
 
 
Ja, är det inte som så,att mycket av det vi anklagar Gud för att inte göra nåt åt, är det vi själva som ligger bakom?
På grund av människans egoism, hennes synd, ser världen ut som den gör i dag....
Kansje en del säger som så; att de kan inte tro på en Gud som tillåter allt detta. Vi borde istället titta på oss själva! Börja med oss själva! Se vår EGEN synd...Den som skiljer oss från Gud...
 
"Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet ( vi kan närma oss Gud ) som inte beror av Lagen( egna gärningar ) , men som Lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus.( Jesus bar den synd och straff som skillde oss alla från Gud"  )    Rom 3,21.     ( mitt tillägg inom parantes..)
 
Du människa, som förnekar Gud, Hans existens....Gud älskar dej faktisk!  Han sträcker ut sin hand till dej varje  dag, Han "bankar" på ditt hjärtas dörr, varje dag. Men, så mycket hindrar dej från att höra Honom.
Kanske detta livets rikedom, din egen "smarthet"..( Du anser dej vara för intelegent för att tro på en sådan saga...) Kansje du anser dej vara för dårlig för att närma dej Gud? Utmärkt! Det var dej Gud kom för , det var för dej Jesus dog! Han bara väntar på dej.
Oavsätt hinder;  Gud, himmelens och jordens skapare älskar dej..
 
Kommentera inlägget här: